افتخارات و دستاوردهای گروه مایدیا

  • رتبه ۷۰ در شرکتهای سرمایه گذاری چین از میان ۵۰۰ عضو China Enterprice Association
  • رتبه ۲۵ در میان ۵۰ شرکت برتر سهامی عام چین در سال ۲۰۱۱ Forbes Asia
  • کسب جایگاه ۱۷ در میان ۱۰۰ برند تجاری برتر چین در سال ۲۰۱۰
  • جایگاه ۶ در بخش ارزشمند ترین برند چین در سال ۲۰۱۱ R&F Global Ranking
  • جزو ۱۰۰ شرکت برتردر سرمایه گذاری منطبق با محیط زیست China Entrepreeneur Magazine