اخبار

حضور مایدیا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی از ۲ الی ۵ ام آذرماه ۱۳۹۶ در محل نمایشگاه های بین المللی...

۱۱ آذر ۱۳۹۶

حضور مایدیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ار ۴ الی ۷ ام آذرماه ۱۳۹۵ در محل نمایشگاه های بین المللی...

۸ دی ۱۳۹۵
دفتر مرکزی فروش ماشین لباس شویی مایدیا